Region Östergötland

Digitalisering och analoga arkiv

23 september 2021, 08:30 - 15:00

Plats: Digitalt i mötesplattformen Zoom.
Aktivitet: Fortbildningsdag för arkivverksamma i Östergötland

Arkivnätverk Östergötland välkomnar till ännu en fortbildningsdag för arkivverksamma i länet. Temat denna gång är Digitalisering och analoga arkiv och syftet är att höja vår kompetens och bli bättre på att lyfta arkivfrågorna i Östergötland.

Så deltar du

Fortbildningsdagen är kostnadsfri och sker digitalt på Zoom. Anmälan behöver inte göras, men vid frågor kontakta Albin Lindqvist, albin@arkivost.se

Program 

 • Kl 08.30. Intro och presentation
 • Kl 08.40. Digitaliseringens konsekvenser för arkivforskningen, Claes Westling, Riksarkivet Vadstena.
 • Kl 09.00. Användningen av otryckt källmaterial, Erik Wångmar, Linnéuniversitetet.
 • Kl 09.45. Vikten av forskarservice i digitala tider, Pernilla Matsson, Norrköpings Stadsarkiv.
 • Kl 10.00. Paus.
 • Kl 10.30. Det osynliga analoga ordningsarbetet, Albin Lindqvist, Östergötlands Arkivförbund.
 • Kl 11.00. Digitalt tillgängliggörande av Linköpings stadsfullmäktiges protokoll, Dan Malmsten och Maria Dahlbark, Linköpings stadsarkiv.
 • Kl 11.30. Digisams vägledande principer, Henrik Summanen, Digisam
 • Lunch
 • Kl 13.00. Maskinläsbar handskrift, Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet Göteborg.
 • Kl 13.45. Nationell Arkivdatabas, Katarina Ahlberg, Riksarkivet Marieberg 

Arkivnätverk Östergötland består av representanter från Linköpings stadsarkiv, Norrköpings stadsarkiv, Regionarkivet I Östergötland, Region Östergötland, Riksarkivet I Vadstena, Östergötlands Arkivförbund och Östergötlands museum.