Region Östergötland

Dialogmöte bild och form

06 december 2022, 13:00 - 16:00

Plats: Norrköpings konstmuseum, Kristinaplatsen, Norrköping
Kategori: Kultur & natur, Regional utveckling, Regionövergripande

I arbetet med Östergötlands nya kulturplan har Region Östergötland dialog med kulturlivet utifrån tre teman: breddat deltagande i kulturlivet, konstnärlig utveckling och kvalitet för kulturaktörer, samt hur vi bäst tar tillvara kulturens kraft i samhället.

Nu är du välkommen att hjälpa oss i arbetet med att utveckla kulturen i Östergötland. Välkommen du som är yrkesverksam professionell aktör inom bild och form. Du kan vara egenanställd, anställd på en institution eller frilansande. Vi välkomnar även representanter för områdets infrastruktur, såsom anställda vid konsthallar, institutioner och beställare av gestaltningsuppdrag.

Läs mer i dokumentet inbjudan dialogmöte bild och form

Anmäl dig senast 1 december.