Region Östergötland

Vårdcentrum Finspång

Nu är vården igång på Vårdcentrum Finspång, en pionjär för framtidens nära vård. På det nya vårdcentrumet finns vården samlad under ett och samma tak och i december öppnade alla verksamheter. 

 

Häng med på en rundvandring där du får möta medarbetare

 

Vårdcentrum Finspång omfattar alltifrån kvinnohälsan, BVC, barn- och ungdomsmottagning, vårdcentral med laboratorium, psykiatri, bårhus, rehabilitering och en ny avdelning för slutenvårdsrehab, Finspångs kommuns korttidsavdelning och närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

I det så kallade mottagningshotellet tar läkare från några av regionens specialistkliniker emot patienter vissa tider i veckan. Om du behöver ta prover inför ett besök kan du boka tid för provtagning i vårt laboratorium, oavsett om besöket ska ske på Vårdcentrum Finspång eller på en specialistklinik på annan ort.

Digitala lösningar flyttar också vården närmare. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förenkla för dig som patient, till exempel kan du träffa våra fysioterapeuter via appen Din vård.

Nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler med stora, ljusa rum ger hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Alla vårdrum är enkelrum vilket medför minskad risk för vårdrelaterade infektioner men också en lugnare miljö med plats för anhöriga.

Besöksadress

Vårdcentrum Finspång
Brinells väg 9
612 30 Finspång