Region Östergötland

Självprovtagning av HPV

Kvinna läser brev och katt tittar på

Självprovtagning av HPV (humant papillomvirus) innebär att  kvinnor mellan 23 och 64 år tar provet själva istället för de cellprovtagningsbesök hos kvinnohälsan som de tidigare blivit kallade till. Det är enkelt och smidigt och kan göras när och var det passar bäst.

När det är dags för självprovtagning får kvinnan ett brev, antingen till sin digitala brevlåda eller via post. I brevet framgår hur ett test beställs. Den som inte fått ett sådant brev kan inte beställa ett prov. Därefter får kvinnan hem ett provtagnings-kit och instruktioner om hur provet tas. Sedan skickas provet åter till ett laboratorium för analys.

Den som är gravid ska inte ta provet själv utan istället kontakta kvinnohälsan för cellprovtagning. De kvinnor som tidigare haft en cellförändring som behöver följas upp kommer även fortsättningsvis bli kallade för gynekologisk cellprovtagning.

HPV är ett mycket vanligt virus som finns i över tvåhundra olika typer. Några typer kan ge cellförändringar som i ovanliga fall kan leda till cancer i livmoderhalsen. Genom ett enkelt test som kvinnor själva tar, kan HPV upptäckas. Regelbunden provtagning ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. Det är viktigt att lämna prov även för kvinnor som är vaccinerade mot HPV. Vaccinet skyddar inte helt mot livmoderhalscancer.

Självprovtagning av HPV är ett exempel på Nära vård, en omställning av vården som pågår i Region Östergötland och i hela landet. Nära vård innebär bland annat att vården ska finnas där invånarna behöver den, till exempel i hemmet eller via en digital tjänst.