Region Östergötland

Screening för tarmcancer

Region Östergötland har startat screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Inom de närmaste åren kommer alla mellan 60-74 år att få ett erbjudande om självprovtagning vartannat år.

Bild på provtagningsrör för självprovtagning för tidig upptäckt av tarmcancer.

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland kvinnor och män. Chansen att bli botad ökar om cancerformen upptäcks tidigt och därför inför regionen screening, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Det innebär att alla mellan 60 och 74 år kommer att erbjudas provtagning vartannat år. Region Östergötland är tidigt ute bland landets regioner med erbjudandet och är en av fem som inför det under 2021. Tidigare är det enbart Region Stockholm och Region Gotland som erbjudit provtagningen.

Införs successivt

Screeningen startar med personer som fyller 60 år (födda 1961), för att sedan utökas till hela den aktuella ålderskategorin inom cirka fem år. Personer i den aktuella åldersgruppen får ett brev hemskickat där de erbjuds att lämna ett avföringsprov. Brevet innehåller instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. Provet visar om det finns dolt blod i avföringen. Om det finns blir personen kallad till endoskopienheten vid mag-tarmmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping för att undersöka tarmen med koloskopi, det vill säga med ett kamerainstrument i form av en slang. Dolt blod i avföringen beror oftast inte på cancer, men måste alltid utredas.

Räddar liv

– Det här är mycket viktigt för att förebygga allvarlig sjukdom. Möjligheten att förhindra spridning och bota sjukdomen är större ju tidigare vi hittar cancern eller förstadiet till den. Screeningen beräknas minska dödligheten med mellan 15 och 20 procent, säger Rikard Svernlöv, överläkare och biträdande verksamhetschef vid mag-tarmmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Varje år dör cirka 2 500 personer i Sverige av tjock- och ändtarmscancer. För Östergötland skulle en minskning på 20 procent innebära ungefär 25 färre dödsfall per år.

Att erbjuda självprovtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer, är ett exempel på Nära vård, en omställning av vården som pågår i Region Östergötland och i hela landet.