Region Östergötland

Egenmonitorering i hemmet

Egenmonitorering innebär att patienten själv kan mäta sina värden med hjälp av digital teknik i hemmet. Tjänsten passar främst för personer med kroniska sjukdomar som astma, kol eller diabetes och är en del i regionens satsning på en god och nära vård.

I filmen möter vi Kjell Örtlund som har astma och pollenallergi. Han är patient på vårdcentralen Boxholm och har erbjudits egenmonitorering. I filmen berättar även verksamhetschef och medarbetare på vårdcentralen Boxholm om sitt arbete med egenmonitorering.

Egenmonitorering är ett exempel på Nära vård, en omställning av vården som pågår i Region Östergötland och i hela landet. Nära vård innebär bland annat att vården ska finnas där invånarna behöver den, till exempel i hemmet eller via en digital tjänst.

Bättre kontroll på sin sjukdom

Med hjälp av egenmonitorering kan patienten själv hålla koll på sin sjukdom utan att behöva åka till sjukhuset eller vårdcentralen. Patienten får på så sätt bättre kontroll på sin sjukdom och får en tydlig signal om värdena går åt fel håll, vilket ger både patient och vårdpersonal möjlighet att agera snabbare. Patienten blir mer delaktig i sin egen vård och det kan också hjälpa anhöriga att känna att de har bättre koll. När patienten lär känna sin sjukdom bättre kan egenmonitorering användas som ett stöd för livsstilsförändringar, så att patienten och vården kan arbeta tillsammans för en bättre hälsa.

Hur går det till?

Patienten får låna mätutrustning som är kopplad till en app i telefonen eller surfplattan. Informationen från utrustningen förs automatiskt över till appen och skickas sedan till aktuell mottagning eller vårdcentral. Vad som mäts beror på sjukdom och situation, det kan handla om att mäta blodtrycket, registrera vikt eller syresättning av blodet.

I dagsläget kan patienter som har astma, diabetes, kol, hjärtsvikt eller högt blodtryck erbjudas egenmonitorering från sin vårdcentral eller mottagning. Region Östergötland har börjat införa tjänsten och är en av de regioner som kommit långt i utvecklingen. På 1177.se finns information om vilka mottagningar och vårdcentraler som erbjuder tjänsten.

 

Kort om egenmonitorering i Region Östergötland:
Egenmonitorering är ett prioriterat initiativ inom Vision e-hälsa 2025. Många regioner står i startgroparna att införa egenmonitorering för större patientgrupper. Region Östergötland är en av de regioner som kommit långt i utvecklingen.

Målet med egenmonitorering i Region Östergötland är:
• Ökad patientdelaktighet
• Ökad proaktivitet och prevention
• Stabilare sjukdomstillstånd
• Minska onödiga inläggningar och besök
• Ökad trygghet hos patient med närstående och medarbetare