Region Östergötland

Kontaktpersoner

Annelie Frick

Bild på Annelie Frick

Annelie Frick

Strateg klimat och mobilitet Hållbara transporter: arbetspendling, tjänsteresor, Klimat- och resurssmart materialanvändning

072-521 44 16

e-post

Caroline Sjödell

Bild på Caroline Sjödell

Caroline Sjödell

Samordnare Barnrätt. Utbildning, samordning och uppföljning av barnrättsarbetet i Region Östergötland. Samverkan med relevanta aktörer, deltagande i nätverk.

010-103 04 05

e-post

Emelie Österqvist

Bild på Emelie Österqvist

Emelie Österqvist

Teamledare Energikontoret Verksamhetsutveckling. Cirkulär ekonomi. Strategiskt energi- och klimatarbete i Östergötland.

010-103 92 73

e-post

Elisabet Breti

Bild på Elisabet Breti

Elisabet Breti

Strateg miljö- och hälsoskadliga ämnen. Miljö- och hållbarhetskrav i upphandling, delta i nationell samverkan kring Hållbar upphandling, stöd till verksamheterna i kemikaliefrågor.

010-103 75 96

072-517 55 72

e-post

Emma Lewau

Bild på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

010-103 35 38

e-post

Helena Balthammar

Bild på Helena Balthammar

Helena Balthammar

Jämställdhetsstrateg, Teamledare social hållbarhet. Strategiskt arbete för jämställdhet. Projektledare SKR Modellkoncept för jämställdhet.

073-078 85 87

e-post

Karin Ramstedt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg, Teamledare miljö. Planering, samordning och uppföljning av hållbarhets- och miljöarbetet.

010-103 04 06

e-post

Karolin Olstam

Bild på Karolin Olstam

Karolin Olstam

Samordnare våld i nära relationer och barnrätt. Utbildning, samordning och uppföljning av uppdraget vård i nära relationer och barnrättsarbetet i Region Östergötland. Samverkan med relevanta aktörer, deltagande i nätverk såväl regionalt som nationellt.

010-103 71 32

e-post

Kickan Grimstedt

Bild på Kickan Grimstedt

Kickan Grimstedt

Regional utvecklingsledare Energikontoret. Energi- och resurseffektivisering och förnybar energi inom fastighetssektorn.

076-760 19 64

e-post

Lena Ring

Bild på Lena Ring

Lena Ring

Hållbarhetsstrateg. Strategiskt arbete hållbar utveckling och Agenda 2030, kommunikation och webb

073-082 50 44

e-post

Lisa Nilsson

Bild på Lisa Nilsson

Lisa Nilsson

Strateg miljöledning. Miljöledningssystem, lagstadgat miljöarbete, e-utbildningar.

072-512 95 15

e-post

Jesper Andersson

Bild på Jesper Andersson

Jesper Andersson

Regional utvecklingsledare Energikontoret. Energieffektivisering i företag. Energisystem, hållbar kraftförsörjning.

010-103 92 72

e-post

Milian Nelzén

Bild på Milian Nelzén

Milian Nelzén

Strateg projektutveckling Energikontoret. Energi- och resurseffektivisering i företag. Förnybar energi. Cirkulär ekonomi. Projektutveckling.

010-103 70 93

e-post

David Nilsson

Bild på David Nilsson

David Nilsson

Regional utvecklingsledare Energikontoret. Fonder och finansiering. Projektutveckling, resurseffektivisering och cirkulär ekonomi.

010-103 03 96

e-post

Sari Asa Nikolaisen

Bild på Sari Asa Nikolaisen

Sari Asa Nikolaisen

Samordnare SRHR och HBTQI. Samordning och utbildning inom sexuell hälsa och HBTQI. Representant för Region Östergötland i nätverk inom SRHR och HBTQI. Kontaktperson för Folkhälsomyndigheten.

076-147 14 35

e-post

Ylva Ek

Bild på Ylva Ek

Ylva Ek

Regional utvecklingsledare Energikontoret. Hållbara transporter och resor; omställning fossilfri och energieffektiva alternativ, öka nyttjande av gång, cykel och kollektivtrafik.

070-518 99 01

e-post

Sara Birgersson

Bild på Sara Birgersson

Sara Birgersson

Strateg inom mänskliga rättigheter. Strategiskt arbete inom funktionshinderområdet, nationella minoriteter och överenskommelsen med civilsamhället.

072-463 07 03

e-post