Region Östergötland

Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet och jämställdhet

Att stärka jämlikhet och jämställdhet är prioriterat i Region Östergötlands hållbarhetsarbete.

Övergripande mål

Vi arbetar för jämlika och jämställda insatser och utfall. De resurser som fördelas och de insatser som görs ska ge ett jämlikt och jämställt resultat för invånarna. För att nå detta krävs rätt förutsättningar i form av till exempel kompetensutveckling, systematik och uppföljning. Målet omfattar därmed både den egna organisationen och i utförande av uppdrag.

Vi är normmedvetna, inkluderande och arbetar för att motverka diskriminering. Det innebär att säkerställa jämlikhet och jämställdhet i våra verksamheter och i kontakten med patienter och invånare, där kommunikation och bemötande är viktigt. Ett mål är också att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Arbetet ska även inkludera socioekonomi och intersektionalitet.

Kontakt

Bild på Helena Balthammar

Helena Balthammar

Jämställdhetsstrateg, Teamledare social hållbarhet. Strategiskt arbete för jämställdhet. Projektledare SKR Modellkoncept för jämställdhet.

073-078 85 87

e-post