Region Östergötland

Hälsa och miljö

Hälsa och miljö

Att arbeta för en god hälsa och miljö är prioriterat i Region Östergötlands hållbarhetsarbete.

Övergripande mål

Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för en stärkt folkhälsa. Det gör vi genom att arbeta med folkhälsa i länet, enligt folkhälsostrategin.

Vi minskar användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen genom att arbeta systematiskt med riskhantering, registrering och utfasning av miljö- och hälsoskadliga ämnen i kemikalier och produkter. Vi ställer krav på giftfria produkter i upphandling där det är möjligt. 

Vi tar ansvar för en hållbar läkemedelsanvändning. Det gör vi genom att arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och rekommendation. Vi ställer hållbarhetskrav när vi gör upphandlingar.

Kontakt

Bild på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

010-103 35 38

e-post