Region Östergötland

Regionledningskontorets stab

Regionledningskontorets stab ger strategiskt och administrativt stöd till Region Östergötlands gemensamma funktioner för ledning, styrning och verksamhetsstöd.

Regionledningskontorets stab har följande funktioner:

  • Chef för staben, Biträdande produktionsenhetschef Zilla Jonsson
  • Ekonomichef Ingela Rozman
  • HR-chef Johanna Norrbom
  • Planerings- och utvecklingschef Astrid Trautsch
  • Kommunikationsstrateg Åsa Borg

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Ledning

Bild på Zilla Jonsson

Zilla Jonsson

HR-direktör; Biträdande produktionsenhetschef

010-103 03 54

e-post