Region Östergötland

BI-enheten

BI-enheten är Region Östergötlands centrala funktion för statistik, uppföljning och analys. Funktionen leverera kvalitetssäkrade nyckeltal och tillhandahåller systemdata genom datauttag, rapporter och andra självserviceverktyg.

Enheten erbjuder tjänster för att stödja:
- centrala behov från ledning, politik eller nationella instanser och myndigheter
- organisationens olika verksamheters behov för verksamhetsstyrning/-utveckling
- externa parters behov så som registeruttag för forskning samt datauttag och sammanställningar för media.

På BI-enheten arbetar 18 personer med olika bakgrund och kompetens – här finns systemvetare, systemutvecklare, ekonomer, statistiker, analytiker, projektledare och kalkylexperter.

Ledning

Bild på Marie Reinicke

Marie Reinicke

Enhetschef

010-103 05 32

e-post