Region Östergötland

Tandvårdsenheten

Tandvårdsenheten har ett övergripande ansvar för strategiska och administrativa frågor som rör tandvården i Östergötland.

Tandvårdsenheten ansvarar för:

  • behovsbedömningar, planering och uppföljning inom tandvårdsområdet
  • upphandling och förslag till avtal
  • administration kring tandvård för barn och unga
  • administration kring regionens tandvårdsstöd "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade", "Tandvård som led i sjukdomsbehandling" samt "Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning"
  • information till allmänheten kring tandvård och särskilt de områden som Region Östergötland ansvarar för.

Tandvårdsenheten har en nära samverkan med länets kommuner kring den uppsökande tandvården och leder en särskild samverkansgrupp för utveckling och uppföljning av tandvårdsfrågor där både Folktandvården och den privata tandvården är representerade.

Ledning

Bild på Maria Johansson

Maria Johansson

Enhetschef

010-103 73 68

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss