Region Östergötland

Smittskydd och vårdhygien

Smittskydd och vårdhygien är det gemensamma namnet för Smittskydd Östergötland och Vårdhygien Östergötland.

Smittskydd Östergötland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Målet är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Vårdhygien Östergötland är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal verksamhet som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal. Målet är att förhindra smittspridning inom vården så att infektionerna blir så få som möjligt. Med undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring hjälper Vårdhygien vårdens chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

Kontakt

Bild på Britt Åkerlind

Britt Åkerlind

Smittskyddsläkare, verksamhetschef

010-103 73 21

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Gasverksgränd 2
582 22 Linköping

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Universitetssjukhuset
Ingång 65
581 85 Linköping