Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötland

Läsplatta i biblioteksmiljö

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

I uppdraget ingår att vara en resurs för folkbiblioteken och i samverkan initiera gemensamma förändringsprocesser, erfarenhetsutbyte och genomföra kompetenshöjande insatser. Regionbiblioteket har också ett särskilt uppdrag att främja litteraturen som konstform.

Regionbiblioteket samordnar drift och utveckling av gemensamma bibliotekstjänster för Götabiblioteken som är ett samarbete mellan biblioteken i Östergötland och Tranås.

Regionbiblioteket ansvarar för Östgöta Taltidning och att samordna kommunernas samhällsinformation för nyanlända på modersmål i Östergötland.

Bibliotekslagen, Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 och Kulturplan för Östergötland 2020-2023 är styrande för verksamheten.