Region Östergötland

Regionarkivet

Bilden visar en landstingsanställd som letar i arkivet

Regionarkivet är Region Östergötlands centrala arkivfunktion.  Här förvaras arkivhandlingar från hela Östergötland, varav de äldsta är flera hundra år gamla.

Regionarkivet har specialkompetens för dokumentstrategiska frågor, arkivvård och dokumenthantering. Hos oss förvaras arkiv från hela Region Östergötland, främst handlingar som är 10 år eller äldre. Vi arbetar för god offentlighetsstruktur och rätt dokumenthantering i Region Östergötland samt ansvarar för dess centrala arkiv.

Regionarkivet lämnar dagligen ut handlingar till sjukvården, men även till forskare och privatpersoner. Våra lokaler rymmer mer än 30 000 meter handlingar. Arkiven vi förvaltar är inte bara från vårdverksamheter utan även från verksamheter som arbetsförmedling, skolor, barnhem, skjutsväsende och länspolis. I dokumentet ”Våra arkiv” i högerspalten hittar du ett urval av Regionarkivets arkiv.

Journalkopia

Vet du att du har rätt att läsa din egen journal? Regionarkivet gör alltid en sekretessbedömning innan journalen lämnas ut. Regionarkivet har tagit emot nästan samtliga journalhandlingar från tiden innan 2008, men även handlingar från upphörda verksamheter. Om du söker handlingar som upprättats efter 2008 så ber vi dig kontakta vårdenheterna.

Arkivexpeditionen

Tel: 010-103  71 75
Telefontider: 8.00 - 10.00
E-post: regionarkivet@regionostergotland.se
Fax: 010-103 77 09

Postadress: Regionarkivet 581 85 Linköping

Kontakt

Bild på Regionarkivet

Regionarkivet

Arkivexpedition

010-103 71 75

e-post

Bild på Marie Ohlsén

Marie Ohlsén

Verksamhetschef

010-1038082

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Roxtorpsgatan 9
Linköping

Roxtorpsgatan trafikeras av buss 5 och 23 som avgår från Resecentrum