Region Östergötland

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten har ett övergripande ansvar för läkemedelsfrågor i Region Östergötland.

I uppdraget ingår bland annat att ge förskrivare, verksamhetschefer, tjänstemän och politiker strategiskt och administrativt stöd i läkemedelsfrågor. Läkemedelsenheten tar bland annat fram underlag för resursfördelning inom läkemedelsområdet, ansvarar för den totala läkemedelsförsörjningsprocessen, driver regionövergripande läkemedelsupphandlingar och stimulerar till uppföljningsarbete. Läkemedelsenheten driver även lokalt kvalitetsarbete och medverkar i sjukvårdsregionala och nationella samverkansprojekt på läkemedelsområdet. En del av enhetens arbete sker i samarbete med Läkemedelskommittén samt Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning.

Ledning

Bild på Ulrika Whiss

Ulrika Whiss

Enhetschef läkemedelsenheten

010-103 71 29

e-post

Bild på Lena Lundgren

Lena Lundgren

Hälso- och sjukvårdsdirektör

010-103 71 26

0703-22 71 21

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss