Region Östergötland

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten är Region Östergötlands expertfunktion inom kommunikation och har ett 20-tal medarbetare med olika kompetenser.

I Region Östergötland är kommunikation en strategisk resurs för att uppnå verksamhetens mål till nytta för länsinvånare, patienter, närstående och medarbetare. Kommunikationsenhetens uppdrag är att utveckla kommunikationen på alla nivåer i organisationen. Enheten ansvarar också för Region Östergötlands övergripande kommunikationskanaler och det strategiska varumärkesarbetet. 

Exempel på ansvarsområden:

  • Kommunikationsstrategiskt stöd till ledning och verksamheter.
  • Utveckling och förvaltning av Region Östergötlands intranät och publika webbplatser regionostergotland.se och 1177.se.
  • Förmedling av nyheter från Region Östergötland.     
  • Press- och krisberedskapsjour dygnet runt.
  • Produktion av regionövergripande tidningar, trycksaker och filmer.
  • Region Östergötland i sociala medier.

Ledning

Bild på Anna Bowall

Anna Bowall

Kommunikationsdirektör

010-103 78 28

0738-04 04 13

e-post

Bild på Åsa Rundgren

Åsa Rundgren

Enhetschef kommunikationsenheten

010-103 70 46

076-114 94 34

e-post

Bild på Susanne Fridberg

Susanne Fridberg

Enhetschef kommunikationsenheten

010-103 86 13

e-post

Bild på Bodil Knuthammar

Bodil Knuthammar

Pressekreterare

010-103 94 88

0702-93 13 34

e-post

Andra webbplatser

Kartmarkör: Hitta till oss