Region Östergötland

Katastrofmedicinskt centrum

Katastrofövning

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping är en expertenhet med anställda från många discipliner.

Medarbetarna arbetar med, forskar och undervisar inom bland annat traumatologi, katastrofmedicinsk ledning, triage, prioritering och värdering av katastrofmedicinsk beredskap.

Enkelt uttryckt handlar det om hur man mest effektivt hanterar akuta situationer med bristande vårdresurser, till exempel vid stora trafikolyckor eller naturkatastrofer. De verksamheter som bedrivs har alla syftet att på ett mätbart sätt och med ett tydligt patientperspektiv, skapa ny kunskap inom katastrofmedicin

KMC:s uppdragsgivare är huvudsakligen Linköpings universitet, Region Östergötland, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utbildningsenheter nationellt och internationellt.

Utvecklar nationella och internationella träningsverktyg

Några exempel på verktyg som utvecklats vid centrumet och idag används i många olika länder är Emergo Train System (ETS) och Prehospital sjukvårdsledning (PS). Läs mer på ETS och PS hemsidor, se länkar i högerspalten.

Utbildar personal från hela världen

KMC bedriver utbildningar av lokal, regional, nationell och internationell karaktär och inom grundutbildning för läkarstudenter och sjuksköterskestudenter. Dessutom ingår KMC som partner och koordinator i European Master programmet i katastrofmedicin samt tidigare i EU projektet Interactive Simulation Exercise for Emergencies

KMC bedriver utbildningar av lokal, regional, nationell och internationell karaktär och utbildar även framtida läkare och sjuksköterskor. Verksamheten är förlagd till skräddarsydda lokaler nära Linköping universitets campus. Här finns datorsal, aula och grupp- och mötesrum att hyra för intresserade.

Ansvarar för kris- och katastrofberedskap

Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland (KMC) ansvarar för kris och katastrofberedskap inom på regional nivå i Östergötland. Det innefattar bland annat upprättande, verifiering och revidering av fungerande kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland. Vi erbjuder regionens medarbetare utbildning för att kunna utföra uppdraget och ansvarar för organisation, lokaler och utrustning för särskild sjukvårdsledning på regional nivå. Slutligen genomför KMC uppföljningar och utvärderingar av insatser som genomförts.

 

Besöksadress 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-postadress
KMC@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Centrumchef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Sociala medier

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping