Region Östergötland

Juridiska enheten

Juridiska enheten ger strategiskt och operativt stöd till Region Östergötlands politiska ledning, regiondirektören och funktioner för strategisk styrning och ledning samt Region Östergötlands övriga verksamheter.

I juridiska enheten arbetar jurister med hälso- och sjukvårdsrätt, offentlighets- och sekretesslagstiftning, kommunalrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt och juridiska frågeställningar i stort med anknytning till regionens verksamheter.

Inom enheten finns också ansvaret för registratur och den politiska ärendehanteringsprocessen. Nämndadministrationen ansvarar för att kvalitetssäkra den politiska ärendehanteringen och är en central länk mellan den politiska nämndorganisationen och tjänstemän. Registraturen är Region Östergötlands centrala registratorsfunktion och funktionen ger även stöd till handläggare samt verkar för kvalitetssäkring.

Ledning

Bild på Eva Besterman

Eva Besterman

Administrativ chef Regionledningskontoret

010-103 05 04

0701-90 20 60

e-post

Bild på Maria Funk

Maria Funk

Tillförordnad chefsjurist

010-103 17 40

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Kartmarkör: Hitta till oss