Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenhetens huvuduppgift är att ge stöd till hälso- och sjukvårdsnämnden och dess beredningar samt till regionsjukvårdsnämnden och regionsjukvårdsledningen i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Enheten arbetar även med kunskapsstyrning i form av bland annat behovsanalyser och särskilda utredningsuppdrag, och med regionsövergripande samverkan med andra samhällsaktörer, däribland kommunerna och Försäkringskassan.

Även avtal och överenskommelser mot Region Östergötlands egna verksamheter och privata vårdleverantörer, vårdval och delar av uppföljningen ingår i hälso- och sjukvårdsenhetens arbetsområden.

 

Ledning

Bild på Malin Häger Nordlander

Malin Häger Nordlander

Enhetschef

010-103 71 43

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss