Region Östergötland

HR-strategiska enheten

HR-strategiska enheten arbetar med övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor inom HR-området.

Det strategiska HR-arbetet ska bidra till att Region Östergötlands mål förverkligas och därigenom stödja verksamheten.

Arbetsområdena omfattar kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsrätt, chefs- och ledarutveckling, medarbetarskapsutveckling, arbetsmiljö och hälsa. Uppdraget är att inom respektive område initiera, leda, stödja, utveckla och följa upp övergripande och strategiskt HR-arbete i Region Östergötland. HR-strategiska gruppen ansvarar också för övergripande policys och riktlinjer inom de olika HR-områdena samt för Region Östergötlands utbildningsuppdrag som bland annat omfattar verksamhetsförlagd utbildning och AT/ST för läkare.

Ledning

Bild på Zilla Jonsson

Zilla Jonsson

HR-direktör; Biträdande produktionsenhetschef

010-103 03 54

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss