Region Östergötland

Forskningsstrategiska enheten

En forskare som sitter framför en dator

Den forskningsstrategiska enheten arbetar med att stärka och stödja forskningen i Region Östergötland.

Enheten ger strategiskt och operativt stöd till regionledningen i forskningsrelaterade frågor, till exempel genom utredningar och andra uppdrag.

Enheten ansvarar också för att förvalta och strategiskt utveckla förutsättningar för konkurrenskraftig forskning i Region Östergötland, och i vissa fall även i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Andra exempel på ansvarsområden är utlysning av forskningsmedel, analys av universitetssjukvård och forskningsanalys. 

Ledning

Bild på Ann-Britt Wiréhn

Ann-Britt Wiréhn

Enhetschef

0706-50 57 45

e-post

  

Besöksadress 1:
Sankt Larsgatan 9D, Linköping