Region Östergötland

Enheten för samhällsplanering

Enheten arbetar med den regionala utvecklingsplaneringen i Östergötland.

Samhällsplanering omfattar ett brett verksamhetsfält: Regional rumslig planering, Infrastruktur, Energi och Miljö, Landsbygdsutveckling, Digitala agendan, Analys och Statistik samt Övergripande strategisk planering.

Region Östergötland har ett nära samarbete med Östergötlands 13 kommuner i arbetet kring den övergripande samhällsplaneringen och deltar aktivt i olika nationella och internationella nätverk inom utvecklingsplanering.

Ledning

Bild på Anders Bäckstrand

Anders Bäckstrand

Enhetschef

010-103 68 31

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss