Region Östergötland

Enheten för regionala utvecklingsprojekt

Projektverksamheten är en del av Region Östergötlands regionala utvecklingsuppdrag.

Europeiska unionen och en rad nationella aktörer, som exempelvis Tillväxtverket, organiserar sin finansiering av området regional utveckling utifrån en projekt- och utlysningslogik.

Region Östergötland driver därför ett antal utvecklingsprojekt i olika konstellationer och med olika finansiärer. Inom ramen för det statliga uppdraget fördelar även Region Östergötland vissa medel för regionalt tillväxtarbete som medfinansiering av externa aktörers projekt.

Enheten för regionala utvecklingsprojekt ansvarar för att säkerställa att Region Östergötland kan hantera och organisera projektverksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt, där nytta och lärande är vägledande perspektiv.

Ledning

Bild på Lotten Carlsson

Lotten Carlsson

Enhetschef enheten för regionala utvecklingsprojekt

010-103 65 01

e-post