Region Östergötland

Enheten för prehospital vård

ambulans

Enheten för prehospital vård ansvarar för att samordna och följa upp ambulanssjukvården i Östergötland.

Ambulanssjukvården är gemensam för hela länet vilket innebär att alla resurser kan dirigeras gränslöst i hela länet för att utföra ambulanssjukhusvård till länets alla invånare och besökare.

Varje år utförs 55 000 ambulansuppdrag i Östergötland. Dessutom utförs 10.000 uppdrag av liggande sjuktransport årligen. 

Dagtid finns det 26 ambulanser i drift i Östergötland och på nattetid motsvaras det av 17 ambulanser. Dessa är fördelade på 12 ambulansstationer i länet.  

Ambulansuppdragen utförs på entreprenad av Falck Ambulans AB och PreMedic Östergötland AB. Liggande sjuktransporter utförs av Falck Services AB. SOS Alarm AB ansvarar för prioritering och dirigering av resurserna.

Ledning

Bild på Martin Lindfors

Martin Lindfors

Tillförordnad enhetschef

010-103 69 02

e-post

För vårdgivare