Region Östergötland

Enheten för internationell samverkan

Enheten arbetar i första hand med internationella samarbetsprojekt delfinansierade av EU, samt omvärldsbevakning och påverkan på beslut i internationella sammanhang.

Erfarenhetsutbytet med andra regioner ger nya idéer och insikter som tillför ökad kunskap och inspiration i regionens utvecklingsarbete. Delfinansieringen från EU ger Östergötland ökade möjligheter att genomföra planerade utvecklingsinsatser och ökar effekterna av de egna insatserna. Enheten är engagerad i en mängd olika aktiviteter på det internationella området. Regionen deltar och driver internationella projekt delfinansierade av EU, deltar i en rad olika internationella nätverk och organisationer inom de sakområden som är prioriterade för regionen. Här ingår även Region Östergötlands EU-kontor som finns i Bryssel.

Ledning

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss