Region Östergötland

Kontaktpersoner ekonomienheten

Camilla Paananen

Bild på Camilla Paananen

Camilla Paananen

Verksamhetschef, ekonomistrateg

010-103 70 72

070-621 96 50

e-post

Annika Hjertkvist Nilsson

Bild på Annika Hjertkvist Nilsson

Annika Hjertkvist Nilsson

Biträdande ekonomidirektör, redovisnings- och finanschef

010-103 71 49

e-post

Lena Alsén Melin

Bild på Lena Alsén Melin

Lena Alsén Melin

Ekonomistrateg, controller läkemedel, regionövergripande rapportering

010-103 05 01

e-post

Eva Danielson

Bild på Eva Danielson

Eva Danielson

Processledare ekonomisk planering och uppföljning

010-103 16 25

e-post

Marie Erpén

Bild på Marie Erpén

Marie Erpén

Ekonomistrateg, ekonomiansvarig HSN

010-104 71 01

e-post

Per Genblad

Bild på Per Genblad

Per Genblad

Ekonomistrateg, ekonomiansvarig RUN och TSN, bolagscontroller

010-103 65 39

e-post

Peter Grefbäck

Bild på Peter Grefbäck

Peter Grefbäck

Ekonomistrateg, ekonomiansvarig RS

010-104 75 36

e-post

Ewa Lindqwister

Bild på Ewa Lindqwister

Ewa Lindqwister

Ekonomistrateg

010-103 12 98

e-post

Eva Nordh

Bild på Eva Nordh

Eva Nordh

Redovisningsekonom

010-103 65 43

e-post

Ellen Nilsson

Bild på Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Processägare regionövergripande verksamhetsstyrning, verksamhetsanalytiker

010-103 00 00

e-post

Ann-Sofie Petersson

Bild på Ann-Sofie Petersson

Ann-Sofie Petersson

Ekonom

010-103 71 94

e-post

Helena Sundelin

Bild på Helena Sundelin

Helena Sundelin

Verksamhetsanalytiker

010-103 02 14

e-post

Anders Tennlind

Bild på Anders Tennlind

Anders Tennlind

Verksamhetsanalytiker

010-103 08 66

e-post

Daniel Wäster

Bild på Daniel Wäster

Daniel Wäster

Processägare ekonomisk planering och uppföljning, ekonomistrateg

010-103 05 59

e-post