Region Östergötland

Ekonomienheten

Ekonomienheten arbetar med Region Östergötlands samlade ekonomi och utarbetar övergripande budget, bokslut och helårsbedömning samt samordnar den regiongemensamma planeringen och uppföljningen för regionen.

Ekonomienheten ansvarar för styrning av ekonomiprocesserna i regionen. Att styra processerna innebär såväl förvaltning som utveckling av desamma samt svara för regionövergripande anvisningar och riktlinjer. Ekonomiprocesserna i Region Östergötland är ekonomistyrning, redovisning och internkontroll, ekonomisk planering och uppföljning samt finansiell planering och uppföljning. Uppdraget innefattar också process- och utvecklingsansvar för regionens styrdokument såsom strategisk plan, verksamhetsplaner, delårsrapporter och årsredovisning.  Uppdraget inkluderar även ansvar för regionens övergripande uppföljningsrapporter, såsom ledningsrapporten och resultatrapporten, samt deras utveckling.

Ekonomienheten arbetar också med samordning av regionövergripande strukturer och begrepp kring organisation, BI (de datalager och utdataverktyg som ingår i objektet). Gruppens uppdrag innefattar även definition, kvalitetssäkring och sambandsanalys av regionövergripande nyckeltal. Vidare utförs olika typer av analys- och utredningsuppdrag. Enheten har ett särskilt uppdrag att erbjuda visst analysstöd för övriga grupper på regionens ledningsstab.

Ekonomienheten har därutöver ett övergripande utvecklings- och samordningsansvar för regionens interna ekonomiprocesser inklusive uppdrag och ramavtal.

Inom ekonomienheten finns ekonomiansvariga för produktionsenheterna finansförvaltningen, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik och samhällsplaneringsnämnden, regionutvecklingsnämnden samt pensionsförvaltningen.

Kontakt vid frågor
Om du har frågor om patientavgifter, fakturor och autogiro läs mer här > > >.

Ledning

Bild på Camilla Paananen

Camilla Paananen

Verksamhetschef, ekonomistrateg

010-103 70 72

070-621 96 50

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss