Region Östergötland

Psykiatriska kliniken i Linköping

Psykiatriska klinikens verksamhet, med både öppenvård och dygnet runt vård, riktar sig till vuxna med behov av psykiatrisk- och beroendevård inom centrala Östergötland.

Vid kliniken arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietist samt administrativ personal - sammanlagt cirka 260 medarbetare.

Akutvård

Akutenhetens uppdrag är att utföra akuta psykiatriska bedömningar, telefonrådgivning och konsultverksamhet. Enheten finns tillgänglig dygnet runt.

Tillnyktringsenheten

Tillnyktringsenheten (TNE) erbjuder tillnyktring under säkra medicinska former. Enheten ger även råd och stöd avseende olika missbruks- och beroendeproblem på kvällar och helger.

Dygnet runt vård

  • Avdelning S80 allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 6 vårdplatser
  • Avdelning S81 allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 10 vårdplatser
  • Avdelning S90 allmänpsykiatriska vårdavdelning med 8 vårdplatser
  • Avdelning S91 allmänpsykiatrisk vårdavdelning med beroendeinriktning med 10 vårdplatser

Öppenvård

Psykiatriska mottagningen består av sju team samt beroendemottagning och Mini Maria.

Team 1 och Team 5 är belägna på Repslagaregatan 6 i Linköping och Team 2, Team 3 och Team 7 finns på Tinnerbäckshuset, ingång 30, Universitetssjukhuset i Linköping. Här erbjuds specialistpsykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Det finns subspecialiserad verksamhet för affektiv sjukdom, personlighetssyndrom, ätstörning, ADHD, ångesttillstånd, tvångssyndrom, PTSD och högfungerande autism.

Team 4 erbjuder specialistpsykiatrisk bedömning, utredning och behandling vid psykossjukdom. Team 6 utför behandlingar med ECT (elektrokonvulsiv behandling) och TMS (transkraniell magnetstimulering) samt medicinsk uppföljning. Team 4 och team 6 är även de belägna i Tinnerbäckshuset, ingång 30, Universitetssjukhuset i Linköping

Förutom specialistpsykiatrisk bedömning, utredning och behandling som ges i varje team så erbjuds:

  • Medicinsk uppföljning och metabola kontroller
  • Psykoterapi individuellt och i grupp
  • Psykologisk testning
  • Psykoedukation för patienter och närstående
  • Rehabilitering
  • Habilitering för autismpatienter

Beroendemottagningen erbjuder rådgivning och behandling när det gäller alkohol, narkotika, läkemedelsberoende och spelberoende. Behandlingen sker utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och mottagningen drivs i samverkan med Linköpings kommun. Mottagningens adress är Brigadgatan 14, Linköping.

Mini Maria är en mottagning för ungdomar mellan 13 och 20 år med riskbruk eller missbruk av alkohol och narkotika. Regionverksamheten, i huvudsak provtagning, är tillfälligt lokaliserad till Repslagaregatan 6, plan 4, på Psykiatriska öppenvårdsmottagningen.

Öppenvårdsfilialer i Kisa och Åtvidaberg

Specialistpsykiatriska mottagningar finns i Kisa och Åtvidaberg. Mottagningarna är belägna på respektive vårdcentral och är bemannade 1-2 dagar i veckan.

E-postadress: psykklinwebbpc@regionostergotland.se 

Ledning

Bild på Marita Ström

Marita Ström

Verksamhetschef

010-103 38 44

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se