Region Östergötland

Psykiatriska kliniken i Norrköping

Bilden visar en vårdpersonal i en samtalssituation med en patient

Psykiatriska kliniken i Norrköping har i uppdrag att erbjuda  specialistpsykiatrisk diagnostik, specialiserad beroendevårdvård och rehabilitering till vuxna invånare i Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommuner. 

Kliniken har fyra öppenvårdsmottagningar, en akutenhet för akuta vårdinsatser med mobilt team och observationsplatser samt en jourmottagning med observationsenhet för beroendepatienter.

Det finns också fyra slutenvårdsavdelningar med sammanlagt 36 vårdplatser. 

Antalet medarbetare är cirka 300 personer.

Ledning

Bild på Daniel Nahlbom

Daniel Nahlbom

Verksamhetschef

010-1044795

e-post