Region Östergötland

Vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping

Bilden visar en vårdpersonal i en samtalssituation med en patient

Psykiatriska kliniken har i uppdrag att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik, vård och rehabilitering till vuxna invånare i Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Norrköpings kommuner.

Psykiatriska kliniken i Norrköping har tre allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar:

  • På öppenvårdsmottagningen City finns allmänpsykiatrisk mottagning och ätstörningssektion.
  • På öppenvårdsmottagningen Spiran finns allmänpsykiatrisk mottagning, Psykosteam, DBT-team (Dialektisk beteendeterapi) och AST-team (Autismspektrumtillstånd).
  • Utifrån verksamhetsövergång till regionens regi (f.d. Capio) så öppnades öppenvårdsmottagningen Ekporten den 1 juni 2021.

Kliniken har också en akutenhet dygnet runt för akuta vårdinsatser. Akutenheten har mobilt team och observationsplatser. Det finns också två slutenvårdsavdelningar med sammanlagt 30 vårdplatser.

Vid enheterna arbetar olika personalkategorier såsom läkare, sjuksköterskor, dietist, arbetsterapeuter, skötare, kuratorer, familjeterapeuter, psykologer, fysioterapeut och sekreterare.

Psykiatriska kliniken i Norrköping består av:

  • Akutenhet
  • Psykiatrisk mottagning City
  • Psykiatrisk mottagning Spiran
  • Psykiatrisk mottagning Ekporten

Slutenvård:

  • Avdelning 25
  • Avdelning 26
  • PIVA (Psykiatrisk intensivvårdsavdelning)

Ledning

Bild på Karin Mossberg

Karin Mossberg

Verksamhetschef

010-104 22 04

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se