Region Östergötland

Barnhälsan

Bilden visar föräldrar i samtal med vårdpersonal

Barnhälsan i Norrköping drivs i samverkan mellan närsjukvården och socialtjänsten.

Barnhälsan erbjuder stöd till barn i åldern 6-14 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa/psykosocial problematik samt till deras föräldrar. Barnhälsan arbetar med rådgivning, information och samtal i olika former. Här finns yrkeskategorier som socialpedagog, psykolog och kurator. Vid behov hjälper Barnhälsan familjer vidare till andra insatser.

Barnhälsan tar emot besök i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

Ledning

Bild på Malin Creutz

Malin Creutz

Verksamhetschef

010-104 19 77

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se