Region Östergötland

Samtalsmottagningen Unga vuxna

Samtalsmottagningen Unga Vuxna riktar sig till personer 16 - 25 år som behöver och önskar förändra något i sina liv.

Det kan exempelvis handla om besvär med ångest, oro, nedstämdhet/depression eller stress. Vid enheten arbetar psykologer och kuratorer. Behandlingen genomsyras av ett kognitivt och beteendeterapeutiskt (KBT) perspektiv.

Mottagningen erbjuder bland annat:

  • KBT-online
  • Psykologisk rådgivning
  • Fokuserade samtal
  • Enskilda korta KBT-behandlingar
  • Ångestinformation i grupp
  • ACT-grupp

E-postadress: UngdomsmottagningNsc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Emmeli Skill

Emmeli Skill

Verksamhetschef

010-103 85 96

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se