Region Östergötland

Rättspsykiatriska regionkliniken

Bilden visar verkstaden på Rättspsyk i Vadstena

Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena är en av fem rättspsykiatriska regionkliniker i landet och fungerar som en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen.

Klinikens viktigaste uppdrag är att garantera kombinationen av samhällsskydd och högspecialiserad rättspsykiatrisk vård.

Kliniken vårdar huvudsakligen personer som begått brott under påverkan av allvarlig psykisk störning och därmed inte kan dömas till fängelse.  Istället överlämnas de till rättspsykiatrisk vård enligt särskild lagstiftning, oftast med så kallad särskild utskrivningsprövning. Men även patienter från Kriminalvården med psykiatriska vårdbehov kan tas emot på kliniken, liksom i undantagsfall patienter vars vårdbehov inte kan tillgodoses inom allmänpsykiatrin. Patienterna kommer främst från sydöstra sjukvårdsregionen det vill säga Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, men även från övriga landet.

Kliniken bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i hela vårdkedjan – från sluten vård inom säkerhetsklass 2 och 3 till mindre slutna former som halvvägshus och eftervård i form av öppen rättspsykiatrisk vård.

Utöver traditionell medicinsk behandling bygger vården på ett psykosocialt förhållningssätt och på miljöterapeutiska principer. Arbetsterapi och studieverksamhet är viktiga inslag i vården. Arbetet vid kliniken bedrivs i tvärprofessionella team. Baserat på varje patientens behov kan teamen bestå av läkare psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och skötare. Andra viktiga arbetsgrupper på kliniken är exempelvis instruktörer i arbetsterapi och verkstad samt lärare.

Kliniken har cirka 200 medarbetare och 86 vårdplatser.

På kliniken bedrivs forskning inom tre huvudområden – omvårdnad, risk- och farlighetsbedömning och sociala vårdprocesser.

Ledning

Bild på Christina Blom

Christina Blom

Verksamhetschef

010-103 00 00

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se