Region Östergötland

Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby

 Bilden visar ett samtal mellan två personer

Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby, Psykiatricentrum bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatri, beroendevård, barnhälsa, ungdomshälsa, MiniMaria och barntrauma i den västra länsdelen.


Den psykiatriska verksamheten bedrivs genom öppenvård, heldygnsvård och specialiserad hemsjukvård som alternativ till traditionell heldygnsvård.

Mobila omvårdnadsteam arbetar hela dygnet med hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga. Teamen ansvarar också för akuta bedömningar. Vanliga tillstånd som behandlas är depressioner och olika former av ångesttillstånd, neuropsykiatriska tillstånd samt missbruk eller beroende av alkohol och/eller andra droger.

Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby har en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser som bedriver allmän vuxen- och äldrepsykiatri samt missbruksvård i form av tillnyktring och avgiftning. Vården sker både på frivillig grund enligt Hälso- och sjukvårdslagen, men också som tvångsvård i enlighet med Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Ungdomshälsan finns i Motala och Mjölby och vänder sig till personer som är 13 till 25 år gamla med frågor kring sex och samlevnad, relationer och psykisk hälsa. Verksamheten är en samverkansorganisation och drivs tillsammans med länets kommuner.

Barnhälsan är en mottagning för barn 6 till 13 år gamla och deras familjer. Uppdraget är att erbjuda råd, stöd och behandling vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Insatserna individanpassas och kan vara stöd i form av rådgivning och information, individuella samtal med barnet, familjesamtal, samt vid önskemål samverkan med andra instanser, till exempel skolan.

MiniMaria är en mottagning för unga till och med 25 år gamla som har frågor eller bekymmer som rör spel, alkohol- och/eller narkotikaanvändande. Mottagningen erbjuder information, rådgivning, kartläggning, bedömning och behandling av risk- och missbruk samt stöd till vårdnadshavare och närstående. I uppdraget ingår även tidiga interventioner och uppsökande arbete.

Inom kliniken finns även ett barntraumateam vars främsta uppgift är att ge stöd till barn och ungdomar när någon i familjen (oftast en förälder eller ett syskon) plötsligt dör vid sjukdom, olycka, självmord eller mord. Teamet ger också stöd, information och utbildning till yrkespersoner inom vård, förskola/skola och socialtjänst när det gäller barns sorg och krisreaktioner. Både närstående och de som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på andra sätt jobbar med barn och ungdomar kan kontakta barntraumateamet.
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby har cirka 180 medarbetare.

Psykiatriska kliniken vid Lasarettet i Motala består av:

 

 • Barnhälsan (6-13 år) Motala
 • Barnhälsan (6-13 år) Mjölby
 • Beroendeteam Mjölby
 • Beroendeteam Motala
 • MiniMaria, Mjölby
 • MiniMaria, Motala
 • Mobilt omvårdnadsteam Mjölby
 • Mobilt omvårdnadsteam Motala
 • Psykiatrisk mottagning team 1 Mjölby
 • Psykiatrisk mottagning team 2 Mjölby
 • Psykiatrisk mottagning team 3 Motala
 • Psykiatrisk mottagning team 4 Motala
 • Psykiatrisk mottagning för äldre Mjölby
 • Psykiatrisk mottagning för äldre Motala
 • Ungdomshälsan Mjölby
 • Ungdomshälsan Motala

Ledning

Bild på Susanna Jangerot

Susanna Jangerot

Verksamhetschef

010-104 77 19

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se