Region Östergötland

Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby

 Bilden visar ett samtal mellan två personer

Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby, Psykiatricentrum bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i den västra länsdelen.


Den psykiatriska verksamheten bedrivs genom öppenvård, heldygnsvård och specialiserad hemsjukvård som alternativ till traditionell heldygnsvård.

Mobila omvårdnadsteam arbetar hela dygnet med hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga. Teamen ansvarar också för akuta bedömningar. Vanliga tillstånd som behandlas är depressioner och olika former av ångesttillstånd, neuropsykiatriska tillstånd samt missbruk eller beroende av alkohol och/eller andra droger.

Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby har en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser som bedriver allmän vuxen- och äldrepsykiatri samt missbruksvård i form av tillnyktring och avgiftning. Vården sker både på frivillig grund enligt Hälso- och sjukvårdslagen, men också som tvångsvård i enlighet med Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby har cirka 180 medarbetare.

Psykiatriska kliniken vid Lasarettet i Motala består av:

  • Beroendeteam Mjölby
  • Beroendeteam Motala
  • Mobilt omvårdnadsteam Mjölby
  • Mobilt omvårdnadsteam Motala
  • Psykiatrisk mottagning team 1 Mjölby
  • Psykiatrisk mottagning team 2 Mjölby
  • Psykiatrisk mottagning team 3 Motala
  • Psykiatrisk mottagning team 4 Motala
  • Psykiatrisk mottagning för äldre Mjölby
  • Psykiatrisk mottagning för äldre Motala

Ledning

Bild på Carina Ranius

Carina Ranius

Verksamhetschef, psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby

010-103 00 00

e-post