Region Östergötland

Beroendekliniken i Norrköping

Bilden visar en provtagningsvagn

Beroendekliniken är en verksamhet för specialiserad beroendevård. Kliniken utreder och behandlar personer med missbruk och beroende av alkohol och droger i Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Finspångs kommuner.

Beroendekliniken har cirka 60 medarbetare och består av:

  • Avdelning 28 med 6 vårdplatser
  • Jourmottagning med observationsenhet med 3 platser
  • Öppenvårdsmottagning

Exempel på utrednings- och behandlingsinsatser är avgiftning och nedtrappning, återfallsprevention, samtalsbehandling, psykoterapi, gruppverksamhet, provtagning och anhörigstöd. 

Öppenvårdsmottagningen har ett antal olika verksamheter: Beroendemottagning med sköterske- och läkarmottagning; Stegen, en öppenvårdsverksamhet för nykterhetsstöd; LARO-programmet, som vänder sig till personer med långvarigt dokumenterat opiatberoende; NP-team som utreder och behandlar personer med neuropsykiatriska funktionshinder och samtidigt missbruk/beroende. Moa, en mottagning för akuta och planerade drogkontroller och telefonrådgivning till ungdomar. 

På Beroendekliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, vårdadministratörer, kuratorer, socionomer, legitimerad psykoterapeut, psykolog, chefer och vårdutvecklare.

Ledning

Bild på Ursula Thienemann

Ursula Thienemann

Verksamhetschef

010-103 00 00 (växel)

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se