Region Östergötland

Reumatologiska kliniken

Läkare undersöker en patients händer

Reumatologiska kliniken utreder och behandlar inflammatoriska reumatiska sjukdomar som ledinflammationer, inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar och inflammatoriska systemsjukdomar.

Kliniken, med 45 medarbetare samt tio medarbetare från rehabiliteringsenheten, har även ett övergripande ansvar för utveckling och forskning inom reumatologin i Östergötland.

Avdelning B173

Reumatologkliniken har 2 vårdplatser på avdelningen för reumatologi och njurmedicin, avdelning B173, för behandling och utredning av patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Infusionsmottagning

Här ges behandling med intravenösa läkemedelsdropp som ordinerats av reumatologläkare.

Mottagning Lasarettet i Motala

På Lasarettet i Motala finns en reumatologläkare på 25 procent.

Mottagning Linköping

Läkarna vid kliniken utreder och behandlar reumatiska sjukdomar såsom ledgångsreumatism, ryggreumatiska sjukdomar och inflammatoriska systemsjukdomar. Kliniken har också ett övergripande ansvar för utveckling och forskning inom reumatologin i Östergötland.  

Rehabenheten Linköping

Enheten erbjuder rehabiliteringsinsatser utifrån individuell bedömning och vid behov behandling, träning, hjälp med psykosociala insatser samt stöd till en hälsofrämjande livsstil.

Rehabenheten Norrköping

Enheten erbjuder rehabiliteringsinsatser utifrån individuell bedömning och vid behov behandling, träning, hjälp med psykosociala insatser samt stöd till en hälsofrämjande livsstil.

Sköterskemottagning

Reumatologkliniken i Östergötland erbjuder sjuksköterskemottagning för patienter med ledgångsreumatism. Huvudfokus för sjuksköterskebesöket är undersökning och bedömning av ledstatus samt uppföljning av aktuell medicinering.

Vaskulitmottagning

Vaskulitmottagningen (vaskulit; inflammation i blodkärl) är gemensam för de reumatologiska och njurmedicinska klinikerna. Här behandlas patienter med inflammatoriska systemsjukdomar.

Ledning

Bild på Winqvist Eva

Winqvist Eva

Verksamhetschef

010-103 00 00

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se