Region Östergötland

Rehabenheten Medicincentrum

Patient på rehab som drar i gummiband

Rehabenheten erbjuder rehabiliterande insatser till patienter på de kliniker som ingår i Medicincentrum. Här arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer.

På de kliniker som vi idag bemannar och erbjuder rehabiliterande insatser finns flera eller någon av dessa yrkeskategorier på plats. Rehabenheten finns på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

Vi arbetar både inom slutenvård och öppenvård i olika grad på följande kliniker:

  • Endokrinmedicinska kliniken
  • Hudkliniken
  • Infektionskliniken
  • Reumatologiska kliniken
  • Njurmedicinska kliniken

Ledning

Bild på Kristin Melander

Kristin Melander

Verksamhetschef

010-103 67 03

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se