Region Östergötland

Njurmedicinska kliniken

Patient uppkopplad till dialysmaskin

Njurmedicinska klinikens huvuduppgift är att utreda och behandla patienter med medicinska njursjukdomar och att behandla patienter med kroniskt njursvikt.

Klinikens verksamheter är organiserade i ett antal enheter med totalt cirka 100 medarbetare.

Mottagning

Till njurmottagningen kommer patienter med njursvikt och patienter som är njurtransplanterade på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska.
Kliniken bedriver även mottagningsverksamhet i liten skala på Lasarettet i Motala.

Dialys

Hemodialys är detsamma som bloddialys och innebär att man leder blodet via en dialysmaskin till en konstgjord njure där blodet renas från slaggprodukter och överskottsvätska filtreras bort.

Dialysmottagningen, US

Dialysmottagningen ligger numera på plan 10 och har även i uppdrag att genomföra externa/akuta dialyser på intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar.

Dialysmottagningen, LiM

Dialysen i Motala är en satellitavdelning till njurmedicinska kliniken i Linköping. På enheten finns både patienter som sköter sin behandling själva och patienter som går i traditionell behandling.

Garnisonens självdialys

Självdialysenheten är en så kallad intermediär enhet, ett mellanting mellan sjukhusbunden hemodialys och hemodialys i hemmet. Hit kommer patienter som klarar att sköta stora delar av sin behandling själva men som inte kan eller vill flytta hem sin behandling.

Hemdialys (HHD och PD)

Hem-hemodialys (HHD) innebär att man som patient får lära sig att sköta sin bloddialys själv i hemmet. Tanken med hem-hemodialys är att kunna erbjuda optimal dialysmängd med minsta möjliga inskränkning av personens frihet.

PD är förkortning för peritonealdialys eller påsdialys. Påsdialys är en behandling som vanligtvis sköts av patienten själv i hemmet. Blodet renas mot en dialysvätska som förs in i bukhålan via en speciell slang.

Avdelning B173

Avdelning B173 är en kombinerad njur- och reumatologavdelning där patienter med njursjukdomar och reumatologiska sjukdomar utreds, diagnostiseras och behandlas. I anslutning till B173 är också en Dagvårds- och Akutdialysenhet (DOA) under successiv uppstart.
 
Ansökningar/förfrågningar om sommarvikariat som underläkare skickas till

Stefan Melander

Susanne Schepull

Ledning

Bild på Anders Fernström

Anders Fernström

Verksamhetschef

010-103 86 47

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se