Region Östergötland

Hudkliniken

Läkare undersöker hudutslag på axeln
Hudkliniken är en länsklinik med hud och STD-mottagning på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. På Lasarettet i Motala finns STD-mottagning. Kliniken fungerar som remissinstans för primärvården och andra vårdgivare.

Behandlingsavdelningen

Här får patienterna ljusbehandling, smörjbehandlingar, omläggningar och medicinska bad.

Hudmottagningen

På hudmottagningen bedöms och behandlas patienter med hudsjukdomar och hudproblem.

Hudtumörmottagning som specialistmottagning

Vid hudtumörmottagningen får remitterade patienter med misstänkt hudcancer en utökad bedömning och vid behov direkt behandling av hudförändringen Vid behov påbörjas ett teamarbete inom kliniken, och vid behov tillsammans med andra kliniker, för att smidigt ordna fortsatt vård

STD-mottagningen

Mottagningen för sexuellt överförbara sjukdomar är öppen för alla som har utsatt sig för risk att få en sexuellt överförd infektion. Remiss behövs inte. Besökstiden beställs via telefon eller direktbokning via 1177 Vårdguidens e –tjänster. På Lasarettet i Motala finns "drop-in" mottagning. För mer information se 1177.

Ledning

Bild på Lotta Tydén

Lotta Tydén

Verksamhetschef, Hudkliniken

.

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se