Region Östergötland

Patient And Workers Safety Study (PAWSS)

Region Östergötland har länge bedrivit forskning om vårdskador och arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

Personförflyttningar är ett område där skaderisken är stor för både vårdpersonal och vårdtagare. Sedan 2019 har vi ett speciellt fokus på säkrare personförflyttningar genom forskningsstudien "Patient and Workers Safety Study" (PAWSS).
 
I februari 2023 startar nästa delprojekt, om säkrare personförflyttningar i vård och omsorg. Just nu söker vi enheter inom vård och omsorg som vill delta i studien. Deltagande enheter får ta del av den senaste utbildningen inom området och stöd att införa den nya vägledning som kommer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
 
Läs mer om studien och hur du anmäler din enhet

Delstudier i projektet

Forskningsprojektet PAWSS har resulterat i flera delprojekt och vetenskapliga artiklar. Just nu pågår två studier om utveckling och tillämpning av en metod för riskbedömning vid personförflyttningar. Studierna omfattar validering och prövning av riskbedömningsinstrumentet TilThermometer.
 
En tredje studie om säkra personförflyttningar startar under våren 2023 där implementeringen av arbetssätt för säkra personförflyttningar ska utvärderas vid arbetsplatser inom kommunal och regional hälso- och sjukvård.

Presenterade vetenskapliga artiklar:

Patient and healthcare worker safety risks and injuries. Learning from incident reporting

Health care workers' experiences of workplace incidents that posed a risk of patient and worker injury: a critical incident technique analysis

A systematic review of work interventions to promote safe patient handling and movement in the healthcare sector.

Translation and cross-cultural adaptation of the risk assessment instrument TilThermometer for a Swedish version – patient handling in the healthcare sector

Kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Charlotte Wåhlin tillsammans med två forskare tagit fram en kunskapssammanställning om vilka arbetsmiljöåtgärder som bidrar till säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Här kan du ta del av kunskapssammanställningen och en kort film som summerar budskapet.
 
Säkrare personförflyttningar. Åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Kunskapssammanställning 2019:6. 
 

 

Intresserad av området personförflyttningar?

Gå med i Nätverket för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP). Målgruppen är dem som arbetar inom regional eller kommunal verksamhet eller motsvarande verksamhet i privat regi. 

NALUP på vårdgivarwebben.

Vägledning i arbetsmiljöarbetet för säkra personförflyttningar

Forskargruppen, ledd av Charlotte Wåhlin, har i uppdrag att ta fram en vägledning för hur arbetsplatser kan arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkrare personförflyttningar. Vägledningen lanseras i slutet av 2022 och riktar sig till arbetsplatser inom hälso- och sjukvård, omsorg och ambulansvård.
Vägledning säkra personförflyttningar på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats 

Kontaktuppgifter PAWSS
Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin. Forskningen genomförs i samverkan med Region Östergötland, Linköpings Universitet, Region Örebro och Region Jönköping.

Frågor angående studien besvaras av:

Övriga i forskarteamet:

Forskarteamet har sin bakgrund inom olika vetenskapsområden som ergonomi, arbetsmiljö, omvårdnad, rehabilitering, arbetsterapi och fysioterapi.

  • Emma Nilsing Strid, Med dr, leg fysioterapeut, Region Örebro län och Örebro Universitet
  • Jan Sandqvist, docent, universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Paul Enthoven, docent, universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Maria Andreassen, Med dr, leg arbetsterapeut, Linköpings Universitet och Linköpings Kommun
  • Jenni Fock, leg sjuksköterska, utvecklingsstrateg, Region Östergötland