Region Östergötland

Thorax-kärlkliniken

Thoraxoperation

Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset (US) i Linköping bedriver thorax- och kärlkirurgi.

Inom kliniken finns också thoraxanestesi- och intensivvård som försörjer många av de interventioner som görs inom Seldingerenheten, där anestesi och/eller sedering behövs. Patienterna kommer från Sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Inom thoraxkirurgin utförs årligen över 800 hjärtoperationer och cirka 300 lungoperationer.

Inom kärlkirurgi utförs cirka 700 åtgärder för artärsjukdomar varav mer än hälften görs med endovaskulär (kateterburen) teknik. Mottagningsverksamhet och åderbråcksoperationer fördelas på både US i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN).

Klinikens olika specialiteter är organiserade i ett antal enheter och sammanlagt arbetar runt 230 personer på kliniken.

  • Avdelning 6
  • Avdelning 78
  • Kärlkirurgimottagningen Linköping
  • Kärlkirurgimottagningen Norrköping
  • Thoraxmottagningen US

Ledning

Bild på Mats Johansson

Mats Johansson

Verksamhetschef

010-103 00 00

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se