Region Östergötland

Kardiologiska kliniken i Norrköping

Undersökning av äldre man

Mottagningar

Vid kardiologiska kliniken i Norrköping med drygt 80 medarbetare, finns flera mottagningar;

  • allmän mottagning
  • kranskärlsmottagning
  • hjärtsviktsmottagning
  • pacemakermottagning
  • arytmimottagning (hjärtrytmrubbning)

Kranskärlsmottagningen tar i huvudsak emot patienter som genomgått en hjärtinfarkt eller vårdats för instabil kranskärlssjukdom. Här följs även patienter upp som genomgått ballongvidgning av kranskärl (PCI) eller kranskärlsoperation (by pass) liksom patienter som genomgått olika typer av hjärtklaffskirurgi. På hjärtsviktsmottagningen följs huvudsakligen patienter med avancerad hjärtsvikt eller de som har behov av hjälp med upptrappning av medicineringen. Arytmimottagningen följer upp patienter med specialistpreparat mot hjärtrytmrubbningar och vissa uppföljningar efter elkonvertering, vilket också görs på kliniken.

Vårdavdelning

Hjärtavdelningen är en akutmedicinsk vårdavdelning med 16 vårdplatser, varav några är så kallade hjärtintensivvårdsplatser, där det finns möjlighet att bedriva avancerad behandling och övervakning vid akuta hjärtåkommor. Här vårdas framför allt patienter med hjärtåkommor såsom kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffel och olika arytmier.

Seldingerenheten

Seldingerenheten har under 2014 öppnat ett laboratorium i anslutning till kardiologska kliniken. Här genomförs kranskärlsröntgen och ballongvidgning med avancerad kateterteknik.

Ledning

Bild på Christofer Digerfeldt

Christofer Digerfeldt

Verksamhetschef

010-104 23 72

e-post