Region Östergötland

Seldingerenheten

Operation

Seldingerenheten består av åtta laboratorier där kateterburna ingrepp utförs samt operationer inom områdena kardiologi, kärlkirurgi och radiologi där specialister inom dessa områden samverkar kring patientgruppen i ett flöde.

Enheten är den enda i Sverige i sitt slag och innebär skonsammare behandling för patienten och ökade möjligheter att rädda liv. Här finns också en dagvårdsverksamhet. Seldingerenheten har sju av laboratorierna på US i Linköping och ett laboratorium på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Samtliga enheter inom kliniken bedriver forskning där bland annat Linköpings universitet är en viktig partner.

Enheten tillhör kardiologiska kliniken.

Ledning

Bild på Lars Karlsson

Lars Karlsson

Verksamhetschef

010-103 42 93

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se