Region Östergötland

Fysiologiska kliniken i Linköping

 Fysiologiska klinikens uppdrag är att bedriva och utveckla diagnostik och diagnostiska metoder inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin.

Uppdraget innefattar hög tillgänglighet och kvalitet genom:

 • kundorienterad verksamhet
 • uttalad kompetens inom området
 • hög patientsäkerhet
 • processorienterat arbetssätt
 • kvalitetssäkrade metoder
 • starkt student- forsknings- och utvecklingsklimat
 • en medarbetarkultur som ger individen utvecklingsmöjligheter, skapar engagemang, gynnar teamarbete och framåtanda
 • en verksamhet med vetenskaplig bas och i nationell framkant med medarbetare som i samverkan med Hälsouniversitetet (HU) bedriver forskning i internationell frontlinje inom profilområden

Vision och programförklaring

Fysiologiska kliniken utgör ett kompetenscentrum inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Verksamheten vid kliniken utvecklas för att ge rätt undersökning och svar i rätt tid. Kliniken har ett starkt fokus på produktivitet men betonar också att produktionen ska ses som ett resultat av medarbetarnas förutsättningar. Därför kommer verksamhetsutvecklingen under kommande år att tydligare knyta samman produktionsresultat med medarbetarnas individuella delaktighet och kompetensutveckling.

Fysiologiska klinikens verksamhet innefattar klinisk fysiologisk och nuklearmedicinsk diagnostik och erbjuder ett brett utbud av metoder för diagnostik av funktionsstörningar inom bland annat andningsorganen och cirkulationsorganen. Kliniken har cirka 80 medarbetare – läkare, biomedicinska analytiker, vårdadministratörer, ingenjörer, sjukhusfysiker, sjuksköterskor och undersköterskor.

Några exempel på undersökningar som görs av klinikens medarbetare:

 • Nuklearmedicinska undersökningar
 • EKG (undersökning av hjärtats elektriska aktivitet), inklusive långtidsregistreringar
 • Arbetsprov
 • Ekokardiografi (undersökning av hjärtats och klaffarnas uppbyggnad och funktion)
 • Blodtrycksmätning i tår och fingrar
 • Kärlundersökning med ultraljud
 • Muskeltrycksmätning i ben och armar
 • Lungfunktionsundersökningar
 • Tilt-test (för att hitta förklaringar till oklara svimningar)
 • Hjärtkateterisering och eventuell åtgärd mot sjuka hjärtklaffar
 • Pericardtappning (hjärtsäcken töms på för stor mängd vätska)
 • MR - hjärta

Forskning och undervisning är viktiga områden och sker bland annat genom nära samverkan med HU.

Ledning

Bild på Kjell Jansson

Kjell Jansson

Verksamhetschef

010-103 22 76

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se