Region Östergötland

Neurologiska kliniken

Neurologiska kliniken består av vårdavdelning B181, Neuromottagningen samt den Neuromuskulära enheten. På kliniken utreds, behandlas och rehabiliteras personer med sjukdomar och skador i det centrala eller perifera nervsystemet.

Neurologiska klinikens vision är att ge högkvalitativ neurologisk vård genom trygghet, utveckling och hållbarhet. Det innebär bland annat att våra patienter ska få god tillgång till rätt vård genom väl fungerande kommunikationsvägar, att vården som ges baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet liksom att vi strävar efter att ständigt förbättra såväl behandlingsmetoder som egna arbetssätt.

Neuromottagningen

Här möter vi patienter med många olika behov. Allt ifrån bedömning och rådgivning av lindrigare neurologiska besvär till långvarig behandling och uppföljning av avancerade sjukdomar. För att komma till oss behöver du ha en läkarremiss eller genom en så kallad egenremiss.

Slutenvårdsavdelning B181

På vår slutenvårdsavdelning B181 utreds, behandlas och rehabiliteras patienter som har behov av inneliggande vård. De vanligast förekommande diagnoserna är stroke/TIA, epilepsi och Parkinsons sjukdom, men variationen är stor.

Neuromuskulära enheten

Neuromuskulära enheten är en högspecialiserad enhet som arbetar integrerat med klinisk bedömning och laboratorieanalyser av muskelvävnad för att diagnosticera och behandla ovanliga neuromuskulära sjukdomar. Arbetet är multiprofessionellt teambaserat och har sin hemhörighet på Neurologiska kliniken. I enhetens dagliga verksamhet är medarbetare från andra enheter integrerade i vad som kallas Linköpingsmodellen.

Mer information som riktas till dig som vårdsökande/patient, student eller vårdgivare finns i länkarna till höger.