Region Östergötland

Neurokirurgiska kliniken

Operation på Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping behandlar patienter från Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län med skador, sjukdomstillstånd och missbildningar i hjärna och ryggmärg som kräver kirurgiska ingrepp.

Kliniken är en av sju neurokirurgiska kliniker i landet och bedriver högspecialiserad vård med specifika diagnostiska metoder och avancerade kirurgiska åtgärder inklusive mikrokirurgi, endovaskulär kirurgi, spinal instrumentering och intracerebral stimulering. Sjukdomar som behandlas är exempelvis tumörer, blödningar i hjärnan och olika kärlförändringar som pulsåderbråck i hjärnan, skallskador och nackskador. Ungefär hälften av patienterna är akutfall och kliniken har en ständig beredskap för avancerad neurointensivvård. I anslutning till neurointensivvårdsavdelningen har kliniken en operationssal och en MR-kamera.

Vid neurokirurgiska kliniken bedrivs bland annat forskning för att öka kunskapen om hur hjärnan kan skyddas vid operation och neurointensivvård, forskning kring kirurgi av maligna hjärntumörer, forskning kring hjärnstimulering vid rörelserubbningar och forskning kring hydrocephalus (vattenskalle).

Kliniken har en neurokirurgisk vårdavdelning med 14 vårdplatser som också omfattar en postoperativ avdelning med sex platser och en intermediärvårdsenhet med två platser. Vid den neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen finns sex vårdplatser.

Neurokirurgiska kliniken har 220 medarbetare.

Neurokirurgiska kliniken består av:

  • Avdelning 71 – neurokirurgisk vårdavdelning, intermediärvård och postoperativ avdelning
  • Neurokirurgisk intensivvårdsavdelning, NIVA
  • Neuromottagningen

E-postadress

NeurokirklinRc@regionostergotland.se
Patienter och personer med frågeställningar kopplat till vård hänvisas till 1177.se.
Se länk i högerkolumnen