Region Östergötland

Neurofysiologiska kliniken

Patient på Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Neurofysiologiska kliniken gör undersökningar av patienter som misstänks lida av funktionsrubbningar i hjärna, ryggmärg, muskulatur eller perifera nerver.

Vanliga frågeställningar handlar om epilepsi, muskelsvaghet, känselnedsättningar samt smärtor i olika kroppsdelar, där man tror att orsaken kan vara en nervskada. Kliniken har också ett fullt utbyggt program för att ställa diagnos när det gäller olika typer av sömnrelaterade sjukdomar som exempelvis snarkning och andningsuppehåll.

Undersökningarna innebär oftast att elektriska signaler från hjärnan, nerver eller muskler mäts. Vid några undersökningar stimuleras nerverna med elektrisk ström för att se hur impulserna leds vidare. De vanligaste undersökningarna är EEG (elektroencephalografi) där hjärnans funktion undersöks, EneG (elektroneurografi) där nervernas funktion undersöks samt EMG (elektromyografi) som mäter musklernas funktion.

Andra vanliga undersökningar rör sömn och andning. Kliniken utför sömnregistreringar för att undersöka eventuella andningsuppehåll, så kallade sömnapnéer. På CPAP-mottagningen kan patienter med sömnapnéer få hjälpmedel i form av en mask över näsan, kopplad med en slang till en liten luftpump.

Neurofysiologiska kliniken består av:

  • Neurofysiologiska mottagningen
  • CPAP-mottagningen

E-postadress

NeurofysRc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Greta Gustafsson

Greta Gustafsson

Verksamhetschef

010-103 84 35

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se