Region Östergötland

Hand- och plastikkirurgiska kliniken

Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping ger sjukvård av högsta internationella klass inom handkirurgi, plastikkirurgi och brännskadevård.

Kliniken behandlar patienter från Östergötland, Jönköping och Kalmar län inom högspecialiserad handkirurgi och plastikkirurgi, och är dessutom riksklinik för vård av svåra brännskador. Rikssjukvård ges även inom området transexuell kirurgi.

Vid brännskadecentrum vårdas cirka 140 brännskadade patienter per år, huvudsakligen från södra Sverige. Vissa patienter kräver intensivvård, vilket innebär noggrann övervakning av kunnig och erfaren personal.

Inom hand- och plastikkirurgi bedrivs högspecialiserad vård när det gäller exempelvis medfödda missbildningar, tumörsjukdomar och handkirurgi vid cerebral pares (cp) eller förlamning. En specialitet är könskorrigeringar där kliniken utför flertalet av de könskorrigerande operationer som varje år genomförs i Sverige. Kliniken har avtal med flera närliggande landsting för utförande av komplicerade operativa ingrepp.

Hand- och plastikkirurgiska kliniken bedriver ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete och är ett framstående nationellt och internationellt kunskapscentrum inom flera specialiteter. Forskningsverksamheten har tyngdpunkten på mikrokirurgi och brännskadevård, bland annat drivs forskningsprojekt kring smärtlindring och organsvikt vid brännskadevård.

På kliniken finns, förutom brännskadecentrum med sju vårdplatser, en vårdavdelning för hand- och plastikkirurgi med elva vårdplatser.

Hand- och plastikkirurgiska kliniken har cirka 170 medarbetare.

Hand- och plastikkirurgiska kliniken består av:

  • Avdelning 53 - hand- och plastikkirurgi
  • Brännskadecentrum
  • Brännskademottagningen
  • Hand- och plastikkirurgiska mottagningen
  • Transexualitetsmottagningen
  • Rehabenheten
  • FoU-enheten för hud och odlade celler

E-postadress
HandochplastikkirklinRc@regionostergotland.se