Region Östergötland

Smärt- och rehabiliteringscentrum

Patient i sjukhussäng , smärtteckning på bord

Smärt- och rehabiliteringscentrum bedriver och utvecklar multidisciplinär diagnostik, behandling och rehabilitering av komplicerade smärtor inom flera profilområden; sjukhusbunden smärtvård, öppen vård av benigna smärtor och forskning.

Kliniken gör utredningar åt försäkringskassan och är dessutom specialistklinik för diagnosen EDS (Ehlers- Danlos syndrom) och för området komplicerad trötthet.

Smärt- och rehabiliteringscentrum bedriver mottagnings- och konsultarbete. Vi har ingen inneliggande vård.

Smärt- och rehabenheten gör medicinska bedömningar och bedriver rehabilitering, främst i grupp, för våra patientgrupper (komplicerad smärta, komplicerad trötthet och EDS). Vi arbetar i team där läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår. Förutom rehabilitering gör vi även utredningar på uppdrag av försäkringskassan.

Smärtenheterna bedriver framförallt konsultarbete på sjukhusens avdelningar gällande cancersmärta eller mer akut benign smärta. Utöver detta tillkommer olika mindre operativa ingrepp på enhetens operationssal (US) samt behandlingar (US och ViN). Mottagningsarbete med bedömningar av benign smärta ingår även här. Vid smärtenheterna är framförallt läkare och sjuksköterskor engagerade.

Forskningsenheten bedriver omfattande forskning om framförallt kroniska smärtor. Forskningen spänner från molekylär till epidemiologisk forskning.

Praktisk information

Smärt- och rehabiliteringscentrum finns på tre platser i länet:

  • Smärt- och rehabenheten samt forskningsenheten finns på Garnisonsområdet, Brigadgatan 22 i Linköping
  • Smärtenheten, US, plan 10 i huvudblocket (bakom B-hissen)
  • Smärtenheten, ViN, på plan 2 i Vrinnevisjukhuset.

E-postadress

Smart-OchRehabcentrumSc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Malin Wihlborg

Malin Wihlborg

Verksamhetschef

010-103 98 89

e-post