Region Östergötland

Öron- näs- och halskliniken

Halsundersökning på patient

Öron-, näs- och halskliniken, Region Östergötland behandlar patienter med öron-näsa-halssjukdomar, olika former av hörselnedsättningar, tal och språk samt röstrubbningar.

Kliniken har verksamhet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Universitetssjukhuset, Logopedisk mottagning på Brigaden i Linköping samt Hörselvård i Motala. Kliniken behandlar patienter från samtliga länsdelar samt utför högspecialiserad vård för patienter från Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län. Vanliga tillstånd som behandlas vid vår verksamhet är bland annat allergier, hörselnedsättningar, öroninflammationer, polyper/bihålesymtom, olika typer röst-, tal-, språk- och sväljningstörningar. Vi bedriver öron- näs- och halskirurgi på både barn och vuxna. Patienter inom östra länsdelen med obstruktiv sömnapnésyndrom utreds och behandlas på vår CPAP mottagning. Vuxna patienter från östra länsdelen med allergisk rinokonjunktivitet eller andra allergier med symtom inom öron-, näs- och halsområdet utreds och behandlas.

Inom vår tumörsektion utreds och behandlas tumörlokalisationer inom öron-näsa-hals-specialiteten och ett nära samarbete finns  med onkologiska kliniken. Multidisciplinära tumörkonferenser sker via videolänk inom regionen.

Inom öronkirurgiska sektionen utreds och behandlas patienter med hörselnedsättningar och vi utför hörselförbättrande kirurgiska ingrepp, cochleaimplantat på både vuxna och barn. Samarbete med neurokirurgiska kliniken sker kring vissa fall inom sektionen..

Inom hörsel/yrselsektionen finns balanslaboratorium som tar emot patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen samt utför specialutredningar på remiss från hela Sverige. Hörselvården har också varit en föregångare i landet när det gäller hörselundersökningar på nyfödda.

Inom foniatrisektionen finns ett samarbete med hand och plastikkliniken/käkkliniken, där också teamarbete sker kring läpp, käk och gomspaltspatienter med vår logopediska verksamhet. Forskning bedrivs inom många specialområden, som exempelvis avancerad tumörforskning, hörseldiagnostik, teknisk audiologi, hörselscreening, tinnitus, foniatri samt yrsel- och balansproblem. Öron-, näs- och halsklinikens vårdavdelning har i nuläget 6+1 vårdplatser i Linköping. Vid Öron-, näs- och halskliniken arbetar cirka 250 medarbetare.

Öron-, näs- och halskliniken består av:

  • Öron-, näs- och halsmottagning
  • Allergimottagning
  • CPAP-mottagning
  • Dagkirurgisk avdelning 17
  • Vårdavdelning 27
  • Hörselvård
  • Logopedimottagning
  • Tolkcentral

E-postadress

OronklinUsRc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Tatiana Jaklovska

Tatiana Jaklovska

Verksamhetschef

010-103 00 00

e-post